Bijeenkomst lokaal samenwerken

Kaart niet beschikbaar

Datum:
20 april 2018

Tijd:
Hele dag

Locatie:


Beschrijving evenement:

GIDSNetwerk – lokaal samenwerken

Hoe kunnen we Nederland sterker, krachtiger en vitaler maken door samen te werken op lokaal niveau?

1 Petrus 3:8
8 Tot slot vraag ik u: Wees allen eensgezind, leef met elkaar mee, heb elkaar lief als broeders en zusters, wees barmhartig en bereid de minste te zijn. 1

In Nederland hebben we een sterke traditie van verenigingen en stichtingen. Veel organisaties zijn actief in het Maatschappelijk Middenveld. Deze maatschappelijke organisaties hebben vaak een christelijke inspiratie en/of christelijke wortels. De bijbel zet ons aan om goed te doen voor onze medemens. En niet alleen op individueel niveau, maar ook in georganiseerd verband. In Nederland kennen we ook een traditie waarbij niet de kerk, maar vooral deze maatschappelijke organisaties belangrijke taken hebben in de samenleving. Dat gebeurt zowel landelijk als lokaal.

Echter na de ontzuiling is het maatschappelijk middenveld sterk versnipperd geraakt. De traditionele binding met de zuilen is er niet meer en daardoor ontbreken natuurlijke dwarsverbanden. Wat hierdoor dreigt te gebeuren is dat organisaties niet elkaars kracht ervaring en netwerk gebruiken, omdat ze die simpelweg niet kennen. Maar wat erger is: er wordt langs elkaar heen gewerkt en dubbel gedaan.Landelijk is dat ten dele op te vangen doordat leiders uit deze organisaties elkaar ontmoeten. Platforms als Christelijk Sociaal Congres, Prinsjesdagontbijt zijn jaarlijks terugkerende ontmoetingsplaatsen.

Maar het praktische werk moet vooral ook op lokaal niveau gebeuren. Landelijke organisaties hebben soms lokale afdelingen (zoals bv. De stichting Present, politieke partijen,Leger des Heils Reconnact, maar ook zijn er puur lokale initiatieven die slechts in één of enkele plaatsen actief zijn. De ontmoeting tussen de mensen van deze organisaties blijft vaak beperkt doordat men elkaar tegenkomt in de kerk of bij evenementen.

GIDSnetwerk is al enige tijd bezig om hier verandering in te brengen. Het zou goed zijn als de ontmoetingen tussen maatschappelijk actieve lokale identiteit gedreven mensen een meer structureel karakter zou krijgen. In eerste instantie is dit een taak voor lokale mensen zelf om een leidersnetwerk te bouwen met leiders uit allerlei sectoren. Maar het zou daarnaast zinvol kunnen zijn dat landelijke christelijke organisaties hun lokale mensen stimuleren om actief zo’n netwerk te initiëren en daarin te participeren. Het gaat daarbij uitdrukkelijk niet om overnemen van elkaars taken of zelfs fuseren, maar het gaat om elkaar informeren, elkaar versterken en elkaar aanvullen ten behoeve van de lokale inwoners. Ook moet opgepast worden voor te veel landelijke input of verdubbeling van wat al wordt gedaan. Dat moet lokaal bekeken worden.

Wij roepen daarom landelijke identiteit gedreven organisaties op om na te denken hoe hun lokale leden kunnen participeren in en bijdragen aan de lokale samenleving om zo plaatselijk in de praktijk brengen van het christelijk Sociaal gedachtegoed.

16 februari 2018, Jet Weigand-Timmer, Stan Uyland , bestuursleden GIDSnetwerk

1 De Nieuwe Bijbelvertaling. (2004). (1 Pe 3:8). Nederlands Bijbelgenootschap.

Visiestuk GIDSnetwerk.pdf