Inspirerende Prinsjesdagontbijt in Soest

23-10-2017

Jongeren uit bepaalde wijken in Soest hebben de grootste mogelijke moeite om een baan of stage te vinden. Tijden het inspirerende prinsdagontbijt! Hebben ondernmers in Soest en omgeving de helpende hand uitgestoken.

GIDSnetwerk, Samen met Stichting Balans, Soester Zakenkring , ONSnetwerk, Griftlandcollege, Raad van Kerken, Wij zijn Soest en Stichting Reconnact organiseerde en /of ondersteunde het Prinsjesdagontbijt in Soest. Oproep: iedereen moet mee helpen om jongeren een kans te geven op de arbeidsmarkt !

Succesvol kampvuuravond voor mannen in Soest

06-02-2017

Ondanks dat de spreker van de avond Eppo Bruins helaas zich moest afmelden door het noodzakelijk aanwezig zijn bij het debat van aftredende minister van de Steur. Is de avond toch met succes doorgegaan zonder spreker. De aanwezigen circa 30 mannen hebben van een heerlijk stampot maaltijd genoten en lang nagetafeld en gesproken en gediscussieerd over tal van onderwerpen.

Lijkt het je gezellig om een kampvuuravond(en) mee te maken? Waarbij mannen onder elkaar, luisteren naar een spreker, elkaar onder een hapje en drankje ontmoeten en praten en discussiëren over allerlei onderwerpen. Hou dan onze website en facebookpagina in de gaten.

Visie GIDSnetwerk is uitgewerkt

05-12-2016

De nieuwe visie van GIDSnetwerk is na veel gesprekken en bezinning tot uitwerking gekomen.

Stan Uyland heeft de afgelopen tijd met tal van mensen gesproken en gespard over de nieuwe visie. Hierdoor is de visie van GIDSnetwerk weer aangescherpt en bestand gemaakt voor de toekomst. Zodat we als GIDSnetwerk(en)  verder kunnen werken aan vitale gezinnen en een vitale samenleving.

De nieuwe aangescherpte visie is hier te lezen. Nieuwe Visie GIDSnetwerk

GIDSnetwerk ondersteunt het nieuwe fonds Tienermoederfonds

07-11-2016

Op 5 november jl. zijn de ChristenUnie en Vereniging ter Bescherming van het Ongeboren Kind (VBOK) gestart met het inzamelen van geld voor het nieuwe fonds Tienermoederfonds. Om de tienermoeders een steuntje in de rug te geven, helpt het fonds de moeders bij het oplossen van hun geld- en huisvestingsproblemen. De zogenoemde ‘randvoorwaarden’ bij het krijgen van een kind.

GIDSnetwerk ondesteunt dit fonds doormiddel van het beschikbaar stellen van de netwerken die het heeft op lokaal niveau.

Tienermoederfonds
Tienermoederfonds wil ondersteuning bieden door het leveren van tijdelijke financiële en praktische ondersteuning bij bijvoorbeeld het regelen en inrichten van een woonruimte en de babyuitzet; het gaat dus om de ‘randvoorwaarden’ bij het krijgen van een kind. Mogelijk wordt een deel van de financiële ondersteuning in sommige gevallen geleverd in de vorm van een renteloze lening, zodat met hetzelfde geld meerdere jonge moeders geholpen kunnen worden.

Zie: factsheet-tienermoederfonds

Bezoek en geef: Tiendermoederfonds