Bijeenkomst samenwerking Christelijke organisaties

Datum:
31 januari 2019

Tijd:
00:00

Locatie:
De kleine melm


Beschrijving evenement:

In het proces van het vergroten van de maatschappelijke impact op lokaal niveau. is de volgende stap gezet door Arie Kars te vragen als verkenner op te treden om de kansen, mogelijkheden en belemmeringen voor de lokale samenwerking met elkaar te onderzoeken. 

Arie Kars is onder meer oud-bestuurder van Protestants Christelijke Zorggroep Rijnmond geweest en later directeur van Lelie zorggroep en lid comité van aanbeveling GIDSnetwerk. Hij is goed thuis in het netwerk van christelijke maatschappelijke organisaties en was uit hoofde van zijn voorzitterschap van Reliëf (christelijke vereniging van zorgaanbieders) jarenlang bestuurslid van het Christelijk Sociaal Congres in Doorn.

Hij zal de komende maanden gesprekken voeren met eindverantwoordelijken van maatschappelijke organisaties en kijken naar reeds bestaande samenwerkingsprojecten.

We streven ernaar om de resultaten begin 2019 met u te delen.