Prinsjesdagontbijt Soest

Datum:
24 september 2021

Tijd:
07:00 - 09:00

Locatie:
Restaurant De Soesterduinen


Beschrijving evenement:

Het is inmiddels een traditie in Soest en Soesterberg: het Prinsjesdagontbijt. Alweer voor de 15e keer organiseert Gidsnetwerk, ditmaal samen met ReconnAct Maatjesprojecten, deze inspirerende ontbijtbijeenkomst.

Zoals elk jaar komen lokale leiders en betrokkenen uit het bedrijfsleven, het onderwijs, de politiek en andere organisaties bijeen om met elkaar te spreken over Suzanne die extra aandacht nodig heeft om aan het werk te komen en over Kadir die grote moeite heeft een stage te krijgen. Het thema dit jaar is dan ook: ‘Een tegen Jeugdwerkloosheid’.

Over haar praktijkervaringen vertelt namens  CNV voorzitter Piet Fortuin en Liesa van Aalst zal namens de gemeente het onderwerp belichten.

De sprekers zullen plaats nemen in een discussieforum, waarin ook Daan Huisman (ROC Midden Nederland) en Judith de Pagter (voorzitter Soester Zakenkring) hun ervaringen zullen inbrengen.

Het ontbijt wil een duurzame broedplaats zijn van haalbare ideeën en concrete oplossingen om jongeren meer kansen te geven op de arbeidsmarkt.

Wanneer: vrijdag 24 september, 07.00-09.00 uur

Locatie: Restaurant De Soester Duinen

Entree en ontbijt: € 17,50 per persoon

Aanmelden

Thema: Jeugdwerkloosheid

Spreker(s): Justine Feitsma, voorzitter CNV Jongeren

“Wij willen bevorderen dat gemeente, instellingen en ondernemers in Soest en Soesterberg met elkaar gelegenheden bieden aan jongeren met afstand tot de arbeidsmarkt om een duurzame relatie met de arbeidsmarkt aan te gaan. We willen dit bereiken door binnen een half jaar na Prinsjesdag 20 jongeren te plaatsen middels een stage, bijbaantje, werkervaringsplaats, reguliere baan of traineeship.”

Om deze missie gestalte te geven willen we op Prinsjesdag gericht met een aantal partijen rond de (ontbijt-) tafel die concreet een aanbod willen doen of inzet willen plegen om het gestelde doel te bereiken.

Vorig jaar hebben we tijdens het Prinsjesdagontbijt ook over het onderwerp “Kansen voor jongeren” gesproken. Dit was een positieve bijeenkomst, maar helaas bleven concrete vervolgstappen uit. Dit jaar willen we juist die stappen wél maken. We leggen concrete vragen van jongeren aan u voor en indien mogelijk zal een aantal jongeren ook zelf hun vraag toelichten.

We nodigen u hiervoor van harte uit op vrijdag 24 september bij Restaurant Soestduinen, waar een uitgebreid ontbijt voor u klaar zal staan. We beginnen dit keer om 7.00 uur en de bijeenkomst duurt tot 9.00 uur.

Om de duurzaamheid te garanderen gaan we op zoek naar een langduriger commitment van een aantal partijen zodat het niet een moment op zich is, maar bijdraagt aan een structureel betere relatie tussen jongeren en arbeidsmarkt. We zijn van mening dat een betere instroom in de arbeidsmarkt op termijn altijd kostenbesparend is en bijdraagt aan het welzijn van betrokkenen. Voor een aantal beroepenvelden geldt dat de vraag naar goede arbeidskrachten groot is, dus ook wat dat betreft kan volgens ons winst geboekt worden.

Graag ontvangen we van u een bevestiging van deelname op info@gidsnetwerk.nl