Missie

Reconnact biedt mensen in een kwetsbare positie een extra steun in de rug. Dit doen we door maatjes te trainen en te koppelen aan mensen die behoefte hebben aan een luisterend oor, een bemoedigend woord of concrete begeleiding en coaching. Een maatje biedt morele ondersteuning, denkt mee en begeleidt bij het zoeken naar hulp. Het doel: vergroting van zelfredzaamheid, versterking van eigenwaarde en reactivering.

Kortom: wij zorgen dat mensen weer in verbinding komen met de maatschappij (Reconnact) en helpen hen weer in actie te komen (act). Zo dragen we bij aan de droom van GIDSnetwerk.