Verantwoording

ANBI status

U kunt GIDSnetwerk Foundation financieel steunen door eenmalig of periodiek een bedrag te schenken. GIDSnetwerk Foundation heeft een ANBI-status, dat houdt in dat we bij de Belastingdienst geregistreerd staan als een Algemeen Nut Beogende Instelling. Giften van derden kunnen dan ook onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. U heeft daardoor belastingvoordeel bij een schenking. Door stimuleringsmaatregelen van de rijksoverheid is het door onze ANBI-status voordeliger om aan GIDSnetwerk Foundation te schenken. Daarover kunt u meer lezen op de site de belastingdienst. Klik hier voor de status check


Beloningsbeleid

GIDSnetwerk Foundation heeft geen medewerkers in loondienst. De activiteiten/projecten worden geleid door vrijwilligers of ZZP-ers die worden ingehuurd voor de looptijd van het betreffende project of activiteit. Naast het team werkt GiDSnetwerk met vrijwilligers, waaronder de bestuursleden. Gemaakte onkosten door bestuur en vrijwilligers worden vergoed voor zover dit redelijk is en door hen verantwoord kan worden. GIDSnetwerk Foundation kent geen financiële vergoeding voor vrijwilligersuren. Leden van het Stichtingsbestuur ontvangen géén vergoeding voor hun werkzaamheden ten behoeve van GIDSnetwerk Foundation.


Statutaire naam

GIDSnetwerk Foundation

Opgericht

20-01-2005

KvK nummer

08132455

RSIN

814290711

Adres

Amersfoortsestraat 11a, 3769 AD Soesterberg

Contactgegevens

Email: info@gidsnetwerk.nl, Telefoon: 0346-352266

Winstoogmerk

De stichting heeft geen winstoogmerk.

Bestuur

Comité van Aanbeveling

Activiteiten

Vororwaarden

Beloningsbeleid

De bestuurders van GIDSnetwerk Foundation ontvangen geen beloning, anders dan een vergoeding voor gemaakte onkosten. Zij ontvangen ook geen vrijwilligersvergoeding en geen vakantiegeld. Wij werken met vrijwilligers en de beloning voor de beleidsbepalers is beperkt tot een onkostenvergoeding of minimale vacatiegelden.

Financiële verantwoording