Visie

Visie stuk stichting GIDSnetwerk Foundation en GIDSnetwerk (is) lokaal.

Geloven in een vitale samenleving dat doen de mensen van stichting GIDSnetwerk Foundation. Ook doen ze dat door daadwerkelijk de handen ineen te slaan, wetend dat je samen meer bereikt dan alleen. Geïnspireerd door de kracht van het geloof in God zetten kerken, christelijke organisaties, mannen en vrouwen op vele plaatsen in Nederland zich in om mee te bouwen aan vitale gezinnen en een vitale samenleving waarin iedereen telt. GIDSnetwerk Foundation werkt van harte samen met kerken en organisaties, die hetzelfde beogen en ondersteunen hun bij hun activiteiten. Christelijk of niet christelijk. De mannen en vrouwen van GIDSnetwerk zijn afkomstig uit alle delen van onze samenleving: kerk, ondernemers, politiek, media, zorg en welzijn, onderwijs, sport, kunst en cultuur en nog veel meer.

Zij vormen met elkaar een lokaal GIDSnetwerk en zijn verbonden aan de Stichting GIDSnetwerk Foundation, dat kantoor houdt in Soesterberg. Stan Uyland is oprichter en voorzitter van GIDSnetwerk Foundation. Stichting GIDSnetwerk Foundation is de spin in het web.

GIDSnetwerk Foundation draagt zorg voor het algemeen beleid, bewaking van de identiteit van GIDSnetwerk en het afstemmen met, ondersteunen en faciliteren van de lokale GIDSnetwerk initiatieven. GIDSnetwerk Foundation wordt ondersteund door een comité van aanbeveling die bestaat uit mensen uit alle gelederen van de samenleving.

Ook stimuleert GIDSnetwerk Foundation de organisatie van jaarlijks terugkerende lokale GIDSevents georganiseerd door de lokale GIDSnetwerken:

Het Prinsjesdagontbijt, is zo’n GIDSevent gehouden rond de derde dinsdag in september, is het ontmoetingspunt voor lokale leiders en biedt gelegenheid om in relatie tot het overheidsbeleid eigen verantwoordelijkheid te zien en te nemen in het zorgdragen voor elkaar en het functioneren van de lokale samenleving. Knelpunten worden niet alleen benoemd, maar ook daadwerkelijk van een aanpak voorzien.

GIDSnetwerk Foundation streeft ernaar om ook aanjager te zijn van vernieuwende activiteiten.

In de jonge geschiedenis heeft GIDSnetwerk Foundation een aantal belangrijke ontwikkelingen in gang gezet, schuldhulpmaatje, stichting ReconnAct en de maatjesbank . Alle door ons of door andere geïnitieerde activiteiten zijn inmiddels verzelfstandigd.

De activiteiten van ReconnAct heeft tot doel zoveel mogelijk mensen in Nederland aan zinvol werk te helpen door middel van lokale maatjesprojecten, met accent op JOB- en ZZP-maatjes. ReconnAct onderhoudt systematisch contact met lokale en regionale werkgevers. De activiteiten van ReconnAct zijn ondergebracht in een aparte seculiere stichting. Meer informatie is te vinden op www.reconnact.nl.

GIDSnetwerk Foundation is de initiatiefnemer van een digitaal overzicht van lokale Maatjesprojecten. Het doel is om het vinden van een maatje of je aanmelden als maatje te vergemakkelijken. Doel is een inclusieve samenleving waarin iedere mens telt en meedoet. Op één website zijn nu alle gegevens samengebracht en kan men zoeken naar lokale maatjesprojecten. Evenzeer kan men zich via deze website aanmelden als maatje voor de vele maatjesprojecten die er per plaats worden aangeboden. Meer informatie is te vinden op www.maatjesbank.nl.

Wie betaalt dat allemaal? GIDSnetwerk Foundation en alle lokale GIDSnetwerken worden volledig door vrijwilligers gerund. Vele goede gevers, klein en groot, sponsoren het landelijke en lokale werk van GIDSnetwerk. Daarmee maken zij het mogelijk dat vrijwilligers uit de samenleving enthousiast verder kunnen blijven bouwen aan een samenleving waarin iedereen telt. Deze financiële en materiele bijdragen aan het werk van GIDSnetwerk Foundation is tevens een vorm van waardering voor de inzet en toewijding van allen die kennis, tijd, netwerk en betrokkenheid geven voor het helpen realiseren van de idealen van GIDSnetwerk Foundation.