Obed leergang

Wat is de Obed leergang?

De naam Obed is een Bijbelse naam en betekent “Dienaar”. Dat is de passende naam die is gekozen voor deze leergang van GIDSnetwerk Academy en Nieuwe Leiders. Deze leergang gaat onder meer over Dienend Leiderschap. Wie wil leiden moet ook kunnen dienen. Dat verklaart gelijk de afbeelding van de voetwassing als verwijzing naar Jezus die de voeten van zijn discipelen waste.

Er komt een breed spectrum van onderwerpen aan de orde. Leidinggevende in organisaties zijn naast hun functie op het werk ook partners, vader, moeder en maatschappelijk geëngageerde individuen. Mensen die zich willen ontwikkelen als leidinggevenden of op zoek zijn naar persoonlijke ontwikkeling en leiderschap wordt een totaal pakket van verschillende modules aangeboden vanuit christelijke inspiratie.

Met elkaar gaan deelnemers op zoek naar richting, ontdekking en inspiratie door sprekers en begeleiders. Over een periode van negen maanden worden er 12 modules doorlopen. Op een vrijdag en aansluitend op zaterdag wordt er zes maal een tweedaagse met 2 modules aangeboden.

Voor wie ?

In principe staat de opleiding open voor iedereen die geïnspireerd wil worden door sprekers met veel ervaring in het bedrijfsleven, politiek, wetenschap en het maatschappelijk veld. Managers, CEO’s of aankomende generatie leiders maar ook privépersonen in hun zoektocht naar betekenis en persoonlijke ontwikkeling zijn welkom.

In een groepsgrootte van 8 tot 12 personen luister en leert men niet alleen, maar gaat elke deelnemer werken aan zijn of haar Persoonlijk Govenance Statuut. Hoewel er geen vooropleiding geldt voor deelname, is het goed te melden dat de leergang op een HBO niveau wordt gegeven. Na goed gevolg wordt er een certifi caat verstrekt.

Locatie en data

Alle 12 modules worden gegeven in de prettige sfeervolle ambiance het centraal in Nederland gelegen Hilton Soestduinen.

Om te voorkomen dat deelnemers mogelijk te veel vakantiedagen zouden moeten opnemen hebben wij telkens twee modules achter elkaar gepland op een vrijdag en de dag erop op zaterdag.

Op de vrijdag is er na de cursusdag een diner en een overnachting in het hotel waar ook de leergang gegeven wordt. Er kan gebruik gemaakt worden van alle faciliteiten inclusief wellness en sportaccommodatie.

Bij het plannen van de modules hebben wij rekening gehouden met alle vakanties in de verschillende regio’s van het land zoals die bekend zijn op overheidswebsites.

Datums modules

Module 1 vrijdag 2 maart   Module 2 zaterdag 3 maart
Module 3 vrijdag 13 april   Module 4 zaterdag 14 april
Module 5 vrijdag 18 mei   Module 6 zaterdag 19 mei
Module 7 vrijdag 22 juni   Module 8 zaterdag 23 juni
Module 9 vrijdag 7 september   Module 10 zaterdag 8 september
Module 11 vrijdag 5 oktober   Module 12 zaterdag 6 oktober

Voorafgaande aan de start van de leergang wordt een syllabus toegezonden waarin informatie wordt verstrekt over de onderwerpen en te lezen boeken ter voorbereiding.

Kosten

De leergang wordt gegeven in de sfeervolle ambiance van Hilton Soestduinen in een bosrijke omgeving in het midden van het land.

Op alle dagen is er een lunch en op de vrijdagen is ook een diner begrepen. Op zaterdagen na de overnachting is er een ontbijt inbegrepen. Er kan gebruik gemaakt worden van alle aanwezige faciliteiten zoals zwembad, sauna (badkleding) en fitness.

Voor de 12 modules inclusief lunches, diners, verblijf, ontbijt en boeken wordt € 6.475 (ex btw) in rekening gebracht. Deze kosten zijn fiscaal aftrekbaar. Voor particulieren die zelf betalen of moeten bijdragen is er een mogelijkheid gespreide betaling aan te vragen over de 9 maanden van de leergang.

Modules

Module 1

Ochtend   Kennismaking
    Kennismaking deelnemers aan de hand van een meegenomen persoonlijk object.
     
Middag   Dankbaarheid
    Paul van Tongeren snijdt een onderwerp aan waarmee de hedendaagse mens nogal verlegen is namelijk ons onvermogen om, na het verdwijnen van de vanzelfsprekende religieuze context, in termen van dankbaarheid te spreken.

Module 2

Ochtend   Dienend Leiderschap
    Klaas Henk Ubels spreekt over dienend leiderschap binnen de krijgsmacht en over Anselm Grün een Duitse Benedictijnerpater pleiter voor dit management.
     
Middag   Voeding
    Mirjam de Haan houdt een interactieve middag voor de deelnemers waarin zij het absolute belang van voeding aan de orde stelt. Eye openers voor managers in hun drukke dagelijks bestaan waarin daarvoor niet altijd ruimte is.

Module 3

Ochtend   Ontspanning – Christelijk Mindfulness
    Geke Boeringa behandelt het functioneren van de mens als eenheid namelijk het lichamelijke, het psychische en het sociale. Je werkt je immers een slag in de rondte. Welke impact heeft uw werk op je omgeving en op je gezin ? Wanneer is stress ongezond en hoe voorkom je stress? Hoe vind je de balans ?
     
Middag   De kracht van gedachten
    Marja Ruijterman spreekt met de groep over het leven vanuit zelfvertrouwen leven met een rustig hoofd en hart. Gelijkwaardig aan anderen en ontspannen doen wat je te doen hebt.

Module 4

Ochtend   Visie, Missie en MVO
    Piet Mars vertelt over de vruchten van dienend leiderschap. Jim Collins toonde het in zijn boek Good to Great al aan: bedrijven die dienend leiderschap al jaren uitleven, doen het aantoonbaar beter dan hun concurrenten.
     
Middag   Praktijk – Persoonlijk Governance Statuut
    Deelnemers bespreken de visie en missie van de organisaties waar zij werken. Vervolgens worden zij aan de hand genomen om zelf een persoonlijke missie te schrijven voor hun privé en zakelijk leven.

Module 5

Ochtend   Klimaat, Duurzaamheid en Groei
    Reinier Van den Berg houdt een spiegel voor over de ontwikkeling van het klimaat en het belang van duurzaamheid in ons denken en doen.
     
Middag   Groeien zonder je identiteit te verliezen
    Henk Willem van Dorp gaat in op hoe bedrijven kunnen groeien met een duurzaamheidsvisie tot in de haarvaten van alle bedrijfsonderdelen.

Module 6

Ochtend   Persoonlijke Groei en Ontwikkeling – Authentiek Leiderschap
    Leiders hebben soms in de loop van hun carrière hun authenticiteit een beetje zijn kwijtgeraakt en nam de ego het over. Pel de 7 schillen af in de zoektocht naar jezelf.
     
Middag   Bespreking Persoonlijk Governance Statuut
    Presentatie door deelnemers van hun Persoonlijk Governance Statuut.

Module 7

Ochtend   Zingeving naastenliefde maatschappelijk engagement
    Paul de Blot getuigt hoe kun je na moeilijke omstandigheden staande blijven, terugkomen en invulling geven aan een leven vol liefde en betrokkenheid.
     
Middag   ‘De zin van het bestaan’ bespreking van vooraf toegezonden boek van Victor Frankl. GIDSnetwerk voorbeeld van dienend leiderschap in Maatjesproject en RecconAct.

Module 8

Ochtend   Sta voor verandering
    Veranderen ? Sherida Tdlohreg stelt de vraag : waarom, hoe, wat en met wie. Daarna kun je het ‘hoe’ en ‘wat’ invullen.
     
Middag   Bespreking Persoonlijk Governance Statuut
    Presentatie door deelnemers van hun Persoonlijk Governance Statuut. Deelnemers aan de Academy kunnen aan de groep voorleggen dilemma’s waar zij tegen aanlopen in hun eigen organisatie

Module 9

Ochtend   Ethiek, Technologie & Wetenschap
    Techniek is verweven met ons leven en beïnvloedt onze gewoonten en moraal. In hoeverre hebben en nemen we de ruimte om te refl ecteren op het samenspel tussen mens en techniek om deze eventueel bij te sturen?
     
Middag   Wetenschap, Ethiek en Politiek
    Eppo Bruins legt uit als wetenschapper en politicus waarom je als intelligent mens in God kunt geloven.

Module 10

Ochtend   Verhouding Christendom en andere religies
    Arjan Erkel vertelt over zijn ervaring met Moslim terroristen die hem 367 dagen gijzelden en de bedreiging van onze vrijheid door regimes in de wereld.
     
Middag   De Vreedzame Islam
    Alper Alasag hoopt op een wereld waar mensen met al hun verschillen in vrede kunnen leven, elkaar accepteren en respecteren zoals zij zijn en waarbij de universel waarden en rechten van de mens centraal staan.

Module 11

Ochtend   Dienend Leiderschap & Praktijk
    Harry Doef werkt bij het Leger des Heils, een van de meest vlees geworden organisaties van de Bijbelse opdracht om te zien naar je naaste. Een praktijk voorbeeld van Dienend Leiderschap.
     
Middag   Groepspraktijkevenement
    Maarten Bootsma haalt deelnemers uit hun comfortzone en zorgt voor meer openheid en communicatie tussen alle lagen in de organisatie.

Module 12

Ochtend   Tot Slot – Getrouwd met het werk of met elkaar?
    Jan en Imma Slot spreken regelmatig voor grote groepen over het huwelijksleven. In een mensenleven ben je gezegend als je kunt zeggen dat je zoveel en zolang hebt mogen meedraaien in de maatschappij. Maar wat als het werk dusdanig zijn tol vraagt dat de relaties met anderen mensen gaan wringen. En wat als het gaat wringen met hem of haar die het dichtst bij je staat in het leven.
     
Middag   CEO van het bedrijf en van het eigen leven
    Rein Willems refl ecteert met deelnemers hoe het macro in het bedrijfsleven zich verhoudt tot het micro in familieleven.

Afsluiting

Afsluiting   Uitreiking certificaat van deelname

Sprekers, coaches en cursusleider

         
Prof. dr. Paul J.M. van Tongeren   Klaas Henk Ubels   Mirjam de Haan
Emeritus hoogleraar wijsgerige ethiek Radboud Universiteit Nijmegen   Hoofd Krijgsmacht Predikant volgde in 2008 zelf een opleiding Dienend Leiderschap en wil die management stijl zelf ook leven en overdragen.   Mirjam de Haan werd als verpleegkundige zelf geconfronteerd met gezondheidsperikelen en maakte een ommezwaai in haar eetpatroon en haar carrière. Ze is nu voedingsdeskundige en gewichtsconsulent.
         
Geke Boeringa   Marja Ruijterman   Piet Mars
Geke Boeringa is gediplomeerd coach-counselor en eigenaar van coachpraktijk MindCare. Ze geeft workshops en doet counseling vanuit een christelijke levensvisie   Marja Ruijterman is trainer, coach, spreekster en columniste. Ze helpt mensen te leven vanuit een rustig hoofd en hart en helpt vanuit een gelijkwaardigheid aan anderen ontspannen te doen wat je moet doen.   Piet Mars is een van de oprichters van Afas het bedrijf dat groeit en bloeit. Het zijn de vruchten van dienend leiderschap. Jim Collins toonde het in zijn boek Good to Great al aan: bedrijven die dienend leiderschap al jaren uitleven, doen het aantoonbaar beter dan hun concurrenten.
         
Reinier van den Berg   Henk Willem van Dorp   Paul de Blot
Reinier van den Berg is ‘s lands langst presenterende weerpresentator. In de jaren 2006 tot en met 2008 presenteerde hij tevens een wetenschapsprogramma bij de Evangelische Omroep genaamd Galileo. Als ambassadeur is hij betrokken bij het werk van Light for the World en van Trees for All.   Henk Willem van Dorp is een duurzame en betrokken ondernemer pur sang. Het motto van het familiebedrijf is ‘Met Kennis en Respect’. Duurzaamheid is voor Henk Willem een combinatie van mensen en techniek, van normen en waarden en van schoonheid en passie.   Paul de Blot bekleedde jaren een leerstoel als hoogleraar Business Spiritualiteit op Nyenrode Business University en promoveerde onlangs tot Universitair Hoogleraar. Paul werd geboren op 15 mei 1924 te Koetowinangoen op Java, overleefde het Jappenkamp en is pater Jezuïet.
         
Stan Uyland   ING Drs. Sherida Tdlohreg   Eppo Bruins
Stan Uyland is oprichter van GIDSnetwerk. Naast succesvol bouwondernemer leeft hij in het bewustzijn dat hij een naaste heeft waarom hij geeft. De grote betrokkenheid bij maatschappelijke thema’s komen voort uit een oprechte dankbaarheid aan zijn schepper   ING Drs. Sherida Tdlohreg is al meer dan 25 jaar werkzaam in de digitale wereld en gespecialiseerd in Business- & Digitale Transformatie. Ze neemt ondernemers mee in het ontwikkelen van een wendbare en toekomstbestendige organisatie.   Eppo Bruins is wetenschapper en natuurkundige en politicus namens de ChristenUnie. Hij was directeur van de Technologiestichting STW en voorzitter van ForumC, het christelijk forum voor geloof, wetenschap en samenleving, en hoofdredacteur van het blad van het wetenschappelijk instituut van de ChristenUnie.
         
Arjan Erkel   Alper Alasag   Harry Doef
Nederlands cultureel antropoloog en oud-medewerker van de internationale hulpverleningsorganisatie Artsen zonder Grenzen. Hij werd bekend doordat hij in de zomer van 2002 werd ontvoerd in Dagestan. Hij stond op de lijst van het CDA voor de tweede kamer verkiezingen.   Alper Alasag is sinds zijn studentenjaren actief bij de Hizmet-beweging in Nederland betrokken. Eerst organiseerde hij huiswerkbegeleiding voor kansarme jongeren. Hij hoopt als Moslim door dienstbaarheid Gods tevredenheid te bereiken.   Harry Doef was directeur zorg en welzijn bij het Leger des Heils en voorzitter van het Platvorm Opvangvoorzieningen Amsterdam. Elke dag is hij bezig met zorg voor anderen en daarmee een inspirerend voorbeeld voor velen.
         
Maarten Bootsma   Rein Willems   Jan en Imma Slot
Maarten Bootsma is dramaturg, regisseur en oprichter van een theatergroep. In Afrikaanse landen heeft hij gewerkt met zeer getraumatiseerde slachtoff ers van geweld. Hij geeft trainingen aan het bedrijfsleven en aan sociaal-maatschappelijke organisaties. Zijn trainingen zijn doelgericht en van grote eenvoud.   Rein Willems was executive vicepresident bij Shell Chemicals in Londen en Singapore. Willems is lid van het dagelijks bestuur van VNONCW en gedelegeerd commissaris bij de Gasunie. Het kabinet-Rutte benoemde Willems tot “boegbeeld” van de “topsector” chemie.   Jan en Imma Slot zijn in 1974 getrouwd en hebben daarna een aantal jaren in Afrika gewerkt. Daar hebben ze zelf huwelijksproblemen gekend. Terug in Nederland zijn ze betrokken geraakt bij huwelijkspastoraat en zijn gestart met huwelijkscursussen. Ze geven een aantal handvaten hoe je aan je huwelijk kunt werken.


Download de brochure Brochure Obed leergang

AANMELDEN

  Bedrijfsnaam

  Aanhef

  Voornaam

  Achternaam

  Adres

  Postcode

  Plaats

  Telefoonnummer

  E-mail

  Opmerking