Werken bij GIDSnetwerk

GIDSnetwerk maakt concreet werk van een vitale lokale samenleving waarin we elkaar helpen en perspectief bieden. Dat realiseren we met een stevig netwerk van mensen in de stad die dienstbaar zijn aan de zwaksten in de eigen buurt.

Kun en wil jij een van de onderstaande functies bekleden om werk te maken van een vitale lokale samenleving? neem dan contact met ons op.

Directeur GIDSnetwerkacademy

GIDSnetwerk zoekt regelmatig mensen die werk willen maken van een vitale lokale samenleving. Kun en wil je samen met ons iets betekenen in het concreet werk maken van een vitale lokale samenleving? Maar de functie die je wilt bekleden staat er niet tussen. Neem dan contact met ons op om te kijken of er toch een match is.