Onze missie

Deze tijd vraagt om leidinggevenden die niet alleen beschikken over koel verstand, maar ook over een warm hart dat is gevuld met de bevlogenheid van mensen om deze wereld te bewerken en te bewaren. Dit verlangen vraagt om compleet leiderschap.

GIDSacademy activeert en stimuleert de ontwikkeling van leidinggevenden in de (lokale) samenleving vanuit christelijke normen en waarden. Deelnemers ontwikkelen hun talent via relevante trainingen, een leergang, coaching en events en worden daardoor zichtbaar. Zij benutten hun talent in hun omgeving en voor een duurzame (lokale) maatschappij. Dit zorgt voor maatschappelijk rendement. GIDSnetwerk biedt een gevarieerd aanbod om leiders te helpen met hun plaats in de samenleving.

 

Als GIDSnetwerk ooit belangrijk was, dan is het niet de afgelopen vijf jaar, maar de komende vijf jaar.
– Andries Knevel