GIDSevents

GIDSevents: landelijke en lokale activiteiten
GIDSnetwerk organiseert zowel landelijk, als lokaal diverse evenementen. Landelijke evenementen voor alle betrokkenen, die samen werken aan de verwezenlijking van de doelstellingen van GIDSnetwerk. Lokale evenementen voor mensen die zich in een kwetsbare positie bevinden en voor het verbinden van leiders in dorp of stad.

 

Komende GIDSactiviteiten