Geloven in de samenleving

Geloven in de samenleving
GIDSnetwerk gelooft in de samenleving. Wij doen dat door daadwerkelijk de handen ineen te slaan. Wetend dat je samen meer bereikt dan alleen.
GIDSnetwerk maakt concreet werk van een vitale lokale samenleving creëren waarin wij elkaar helpen en perspectief bieden. Geïnspireerd door de kracht van het geloof in Jezus Christus zetten mannen en vrouwen op veel plaatsen in Nederland zich in om mee te bouwen aan een samenleving waarin iedereen telt.

Christelijke stakeholders  in elke plaats
In elk dorp en elke stad in Nederland is. GIDSnetwerk bezig met het opzetten van een dynamisch en hands-on netwerk van stakeholders. Dat zijn er idealiter per plaats minimaal dertig. Deze mensen zijn actief in het bedrijfsleven, politiek, media, maatschappelijke zorg, zorg en welzijn, onderwijs, kunst en cultuur en kerken. Wat hen bindt? Ze zijn allemaal betrokken bij de lokale samenleving en zijn geïnspireerd door het evangelie. Ze delen kennis en ervaring. En ze werken gezamenlijk aan een meer inclusieve samenwerking in de 21e eeuw.Er brandt een verlangen. Om te leven voor God, gemeenschap, gerechtigheid en gezin.