← terug naar nieuws overzicht

Prinsjedagontbijt in Dordrecht en Leusden

24-09-2023

Prinsjesdagontbijt Dordrecht

Ook dit jaar vondt het Prinsjesdagontbijt weer plaats in Dordrecht. Het ontbijt is een laagdrempelig, uitnodigend, inspirerend en vrijblijvend moment van ontmoeten en vondt plaats op dinsdag 19 september 2023 van 7.00-9.00 uur in het gebouw van EG Jozua (Sikkelstraat 2).

Thema en spreekster
Het thema van dit jaar was ‘de kloof overbruggen’. Dit is hetzelfde thema als in 2022. Over dit thema was nog lang niet genoeg gezegd. Daarom hoopt Mirjam Muis, raadslid van de ChristenUnie Molenlanden en actief bij het Leger des Heils, hierop voort te borduren.

Voor wie?
De gasten zijn afkomstig vanuit vele maatschappelijke geledingen, van bedrijfsleven tot zorg en onderwijs en van kerken tot serviceclubs en sport. Kenmerkend is dat de deelnemers zich verbonden voelen, vanuit een christelijke geloofsovertuiging en/of eigen levensbeschouwing, en zich willen inzetten voor de stad.

Meer zei MissieDordt

Prinsjesdagontbijt Leusden

Doelstelling van het Prinsjesdagontbijt in Leusden is een bijdrage te leveren aan het doorlopende proces om onze samenleving te versterken door ontmoeting, onderlinge betrokkenheid en respectvolle aandacht voor de leefwereld van de ander. De bijeenkomst is een bezinning met een open oecumenisch karakter.

Het format in Leusden is dat we een thema kiezen en daarbij één of twee (lokale) sprekers uitnodigen om hun visie hierop te geven. Terwijl zij dit doen, nuttigen de deelnemers (meestal rond de 50 personen) hun ontbijt. Aansluitend gaat men per tafel in gesprek over wat er gezegd is, desgewenst aan de hand van enkele stellingen die de kern van de boodschap van de sprekers bevat. Afsluitend krijgt elke tafel de gelegenheid om te delen wat er besproken is en volgt enige discussie. De bijeenkomst begint om 8.00 uur en wordt om 9.30 uur afgesloten.

Meer zie raad van kerken leusden