Steun ons

Er zijn verschillende mogelijkheden ons GIDSnetwerk financieel te steunen:
U kunt partner worden vanaf €300,-

Je denkt en doet mee!
Of je nu een lokaal supporter bent of een landelijk partner, je denkt en doet mee aan innovatie en ontwikkelingen met een maatschappelijke impact. En je stelt je netwerk actief beschikbaar. Kortom je draagt bij aan de droom van GIDSnetwerk: een inclusieve samenleving waarin iedereen meedoet.Er brandt een verlangen. Om te leven voor God, gemeenschap, gerechtigheid en gezin.

Geef een vrije gift
U kunt natuurlijk ook een vrije gift geven. Ook zijn er mogelijkheden om één van de GIDSinnovaties of events te steunen.

Waarom steunen?
GIDSnetwerk wordt volledig gerund door vrijwilligers. Vele goede gevers – klein en groot – sponsoren het landelijke en lokale werk van GIDSnetwerk. Daarmee maken zij het mogelijk dat honderden vrijwilligers enthousiast verder kunnen bouwen aan een samenleving waarin iedereen telt. Wij beschouwen ieders financiële en materiële bijdrage bovendien als een waardering voor de inzet van alle mensen die hun kennis, tijd en betrokkenheid inzetten voor de idealen van GIDSnetwerk.

Deze organisaties zijn al landelijk partner en/of lokaal partner Business community

Wilt u partner worden van stichting GIDSnetwerk? Download hier het partnerschapsformulier en stuur deze ingevuld naar:

stichting GIDSnetwerk Foundation
Veldmaarschalk Montgomeryweg 25
3769 BG Soesterberg

Digitaal
U kunt ook het formulier digitaal invullen en per mail opsturen. Klik hier voor het formulier en open het vervolgens met Adobe Reader / sla het bestand op op uw PC. Onderaan de tweede pagina vindt u een button ‘Verzenden’.

GIDScontact
Meer weten? Neem dan contact met het secretariaat via onderstaand contact:

stichting GIDSnetwerk Foundation
Veldmaarschalk Montgomeryweg 25
3769 BG Soesterberg
Telefoon: 0346 – 35 22 66
E-mail: info@gidsnetwerk.nl