Werkgeversnetwerk

Via het werkgeversnetwerk van GIDSnetwerk zorgen we voor werkplekken bij werkgevers die willen meewerken om een werkzoekende aan het werk te helpen. Deze werknemer krijgt voor een periode van drie maanden begeleiding van een maatje, voor evaluatie en nazorg.