GIDSnetwerk visie


GIDSnetwerk maakt concreet werk van een vitale lokale samenleving waarin we elkaar helpen en perspectief bieden. Dat realiseren we met een sterk netwerk van christenen op lokaal niveau. In eigen dorp of stad slaan we bruggen tussen mensen, het evangelie en over de kerkmuren heen zijn we oprecht dienstbaar aan kwetsbare
mensen, kerken en christelijke organisaties in de eigen buurt. Gastvrij en met eenvoud en plezier.
Zo worden mensen, organisaties en de samenleving weer sterk.

GIDSnetwerk staat voor


- Dynamisch lokaal netwerk
- Actief in dorpen en steden
- Concrete oplossingen
- Dienstbaar aan kwetsbare mensen
- Geïnspireerd door het evangelie
- Samen werk maken van een vitale lokale samenleving