GIDSnetwerk visie


Geloven in een vitale samenleving dat doen de mensen van stichting GIDSnetwerk Foundation. Ook doen ze dat door daadwerkelijk de handen ineen te slaan, wetend dat je samen meer bereikt dan alleen. Geïnspireerd door de kracht van het geloof in God zetten kerken, christelijke organisaties, mannen en vrouwen op vele plaatsen in Nederland zich in om mee te bouwen aan vitale gezinnen en een vitale samenleving waarin iedereen telt. GIDSnetwerk Foundation werkt van harte samen met kerken en organisaties, die hetzelfde beogen en ondersteunen hun bij hun activiteiten. Christelijk of niet christelijk. De mannen en vrouwen van GIDSnetwerk zijn afkomstig uit alle delen van onze samenleving: kerk, ondernemers, politiek, media, zorg en welzijn, onderwijs, sport, kunst en cultuur en nog veel meer.
lees het hele visie stuk

GIDSnetwerk staat voor


- Dynamisch lokaal netwerk
- Actief in dorpen en steden
- Dienstbaar aan kerken en organisaties
- Iedereen doet en telt mee
- Geïnspireerd door het evangelie
- Vitale gezinnen en vitale samenleving

Obed leergang


GIDSnetwerk start vanaf 2018 een Academy die leergangen verzorgt. Er wordt in maart 2018 gestart met de Obedleergang waarin dienend leiderschap een belangrijk onderdeel is.

Meer informatie & Aanmelden

Children asking GIDsnetwerk Gala 2018