• Sterke gezinnen, Sterke families, Sterke samenleving!

Voor meer impact gebruik het GIDSnetwerk label

Iedere organisatie of kerk kan voor haar evenementen of initiatieven gebruik maken van het GIDSnetwerk. Een sterk merk waardoor er meer mensen komen en meer mensen meegaan doen. Met GIDSnetwerk heb je meer kennis, meer geld, meer netwerk en meer impact.

Een organisatie of kerk dient een schriftelijk verzoek in. Heb je een goed project, evenement of initiatief? Doe dan een aanvraag en gebruik het GIDSnetwerk label voor meer impact.

Neem contact op met Stan Uyland en stuur een mail naar info@gidsnetwerk.nl

Overigens vragen wij voor het GIDSnetwerk label geen vergoeding!

GIDSnetwerk staat voor

  • Dynamisch lokaal netwerk
  • Actief in dorpen en steden
  • Dienstbaar aan kerken en organisaties
  • Iedereen doet en telt mee
  • Geïnspireerd door het evangelie
  • Vitale gezinnen en vitale samenleving

Wat doet GIDSnetwerk?

Nagenieten Benefietgala

Bekijk het fotoalbum