Lokaal

GIDSacademy houdt ook op lokaal niveau bijeenkomsten die zorgen voor diepere verbinding en nog meer betrokkenheid in de lokale samenleving. Met ervaren trainers die spreken vanuit bijbels perspectief.