← terug naar nieuws overzicht

GIDSnetwerk ondersteunt het nieuwe fonds Tienermoederfonds

07-11-2016

Op 5 november jl. zijn de ChristenUnie en Vereniging ter Bescherming van het Ongeboren Kind (VBOK) gestart met het inzamelen van geld voor het nieuwe fonds Tienermoederfonds. Om de tienermoeders een steuntje in de rug te geven, helpt het fonds de moeders bij het oplossen van hun geld- en huisvestingsproblemen. De zogenoemde ‘randvoorwaarden’ bij het krijgen van een kind.

GIDSnetwerk ondesteunt dit fonds doormiddel van het beschikbaar stellen van de netwerken die het heeft op lokaal niveau.

Tienermoederfonds
Tienermoederfonds wil ondersteuning bieden door het leveren van tijdelijke financiële en praktische ondersteuning bij bijvoorbeeld het regelen en inrichten van een woonruimte en de babyuitzet; het gaat dus om de ‘randvoorwaarden’ bij het krijgen van een kind. Mogelijk wordt een deel van de financiële ondersteuning in sommige gevallen geleverd in de vorm van een renteloze lening, zodat met hetzelfde geld meerdere jonge moeders geholpen kunnen worden.

Zie: factsheet-tienermoederfonds

Bezoek en geef: Tiendermoederfonds