← terug naar nieuws overzicht

Aankondiging van de nieuwe GIDSnetwerk-trainingsprogramma’s voor de toerusting van leiders en veranderagenten om bij te dragen aan oplossingen in de steden en dorpen.

05-10-2021

GIDSnetwerk biedt de volgende (ver)nieuw(d)e trainingsprogramma’s aan:

  1. Waardengedreven leiderschap
  2. Persoonlijke en Stadstransformatie

De maatschappij verandert. De gesprekken thuis aan tafel, op het werk, met vrienden op het terras (nu het weer mag) of met de buren zijn niet meer hetzelfde. De vele verschuivingen in de maatschappij brengen onzekerheden met zich mee. Veel mensen ervaren dat de maatschappij op tal van punten piept en kraakt.

De gelovigen veranderen. Ook bij de gelovigen vinden verschuivingen plaats. Kerken willen (nog) meer naar buiten gericht zijn. Daar waar de vertwijfeling in de maatschappij toeneemt is het juist de taak van de gelovigen om geloof te hebben op een goede uitkomst. Daar wil je dan niet alleen maar op hopen of van dromen, maar dat omzetten in tot concrete plannen en daden.

Leren en ontwikkelen verandert. Niet als het gaat om de diepgewortelde fundamenten, waarden of missie. Maar wel als het gaat om de rol die het neemt in het toerusten, faciliteren en samenbrengen van leiders en veranderagenten. GIDSnetwerk gaat de training bieden voor leiders en veranderagenten om bij te dragen aan positieve en praktische oplossingen voor mens en maatschappij.

Leiderschap verandert. God heeft het beste met ons voor. Zijn intenties zijn die van welzijn en bloei van de mens en zijn/haar omgeving. Jezus Christus kwam om te redden en met de hoopvolle boodschap dat Gods aanwezigheid hier op aarde zou komen en dat de gelovigen de invloedssfeer van God op aarde mogen uitbreiden. De gelovigen zijn geroepen om het verschil hier op aarde te maken door bij te dragen aan het welzijn en de bloei van mens en samenleving. Daar ging de opdracht van Jezus aan de gelovigen over.

Voor dit doel biedt GIDSnetwerk samen met organisaties uit binnen- en buitenland die expertise en ervaring hebben op het gebied van transformatie, (ver)nieuw(d)e Leiderschaps- en Transformatieprogramma’s aan.  In deze programma worden leiders en veranderagenten toegerust en getraind om de goede intenties van God te vertalen naar oplossingen voor mens en maatschappij.

Meld je aan voor meer informatie.