← terug naar nieuws overzicht

Resultaten Netwerkvorming Christelijke maatschappelijke organisaties gepresenteerd

05-03-2019

De uitkomst van de strategische sessie op 20 april 2018 van een groep bewogen christenen die leiding geven aan christelijke maatschappelijke organisaties met lokale afdelingen riep bij hen het verlangen op een stap verder te zetten in het proces van samenwerking.

De vraag naar de mogelijkheden van lokale samenwerking werd uitvoerig besproken en leidde tot het besluit een verkenner op pad te sturen. Deze zou in één op één gesprekken met de deelnemers van de strategische sessie een verdiepingsslag kunnen aanbrengen.

Die verkenner werd Arie Kars, jarenlang bestuurder in de ouderenzorg en lange tijd actief geweest in het lokale en landelijke christelijke maatschappelijke middenveld.

In zijn verkenning heeft Arie niet alleen met jullie als direct betrokkenen gesproken, maar ook met enkele andere personen zoals Renée de Reuver, scriba van de Generale Synode van de PKN en Mgr Gerard de Korte, bisschop van Den Bosch, en vertegenwoordigers van twee ‘best practices’. De resultaten van die gesprekken en zijn aanbevelingen vormden het hart van de conferentie op 1 maart jl.

De bijeenkomst werd geopend en ingeleid door Cornel Vader. De centrale opgave is de impact van het evangelie van Jezus Christus in onze samenleving te vergroten. Kan de vorming van actieve plaatselijke netwerken van kerken en christelijke maatschappelijke organisaties daaraan écht bijdragen? Waar gebeurt dat al en wat zijn de ervaringen?

Arie Kars heeft zijn eindrapportage gepresenteerd waarna Peter Rijsdijk, Stan Uyland, Mark de Boer, Renée de Reuver en Gerard de Korte hun reflecties hierop hebben gegeven. Onder de begeleiding van Erik van Dijk zijn alle deelnemers in gesprek gegaan over de resultaten, reacties en conclusies.

Wil je meer weten over de resultaten neem dan contact op met Stan Uyland