GIDSnetwerk lokaal oprichten

Hoe kunt u een GIDSnetwerk Stichting in uw plaats starten?
Misschien bent of kent u iemand, die graag zou willen starten met een nieuwe GIDSnetwerk Stichting.
Dat kan in eerste instantie aan de hand van deze handleiding.
Aansluitend adviseren wij u ook graag in een persoonlijk contact, waarbij wij u ook leren gebruik te maken van onze mthodiek hoe “leiders” met elkaar in contact gebracht kunnen worden.

Begin van GIDSnetwerk in uw woonplaats:

Wij hebben een methode ontwikkeld om “leiders” met elkaar in contact te brengen.

   • U als lokale leider of leidinggevende neemt contact op met GIDS, waarin u aangeeft GIDS in uw omgeving te willen starten.
   • Vanuit GIDSnetwerk zal, op uitnodiging, vanuit uw lokale situatie een toelichting worden gegeven. Hierin worden de werkwijze en missie nader toegelicht.
    Bij voorkeur gebeurt dit in een bijeenkomst waarbij 4 á 5 leiders aanwezig zijn.

Doelstelling
Bij het starten van een GIDSteam gaan we uit van het projectplan voor uw woonplaats. De lokale situatie is hierbij het vertrekpunt. De doelstellingen worden geformuleerd op het moment dat er 4 á 5 leiders zijn om van start te kunnen gaan.

Opstarten GIDSnetwerk:

   • Als er naar aanleiding van deze introductie belangstelling is om te starten met GIDSnetwerk wordt een team gevormd. Dit team zal bestaan uit lokale leidinggevenden uit het bedrijfsleven, politiek, gezondheidszorg, media, onderwijs en wetenschap, welzijn, kunst en cultuur, sport en kerken.
   • Hierop volgend wordt een projectplan voor uw woonplaats gemaakt.
   • Voor de feitelijke oprichting van de GIDSnetwerk Stichting zullen minimaal drie leidinggevenden zich als bestuurslid beschikbaar moeten stellen.
   • Om het starten van een GIDSnetwerk Stichting financieel mogelijk te maken is een start-subsidie beschikbaar.

Eerste activiteit of project:

Na de oprichting zal worden begonnen met het introduceren en promoten van de lokale stichting en haar doelstellingen. Dit gebeurt d.m.v. presentaties tijdens een eerste evenement, bijvoorbeeld het “Prinsjesdagontbijt”. Bezoek ook de website van GIDSnetwerk voor meer voorbeelden. Verder gebruikt GIDSnetwerk de lokaal beschikbare media, bijvoorbeeld door artikelen in het huis-aan-huisblad, door persberichten, lokale internetpagina’s en in de Gemeentegids.